Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Kategorie

Regulamin

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje dla transakcji od 25.12.2014 roku

A. WSTĘP

1.Sklep internetowy sababis.pl prowadzony przez firmę SABA BIS Wanio Sławomir z siedzibą w Gostyniu przy ul.1 Maja 12 wpisaną do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Miasta Gostynia pod numerem 3495 NIP 886-001-85-87 prowadzi sprzedaż detaliczną towarów :AGD, RTV, GSM, Foto, IT, za pośrednictwem sieci Internet.

2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Ceny wszystkich towarów na stronach sklepu internetowego sababis.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych (PLN)

4.Ceny,opisy i zdjęcia towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu sababis.pl, są jedynie informacją handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ofertą taką stają się dopiero w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty te doliczane są do sumy zamawianych produktów.

5.Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sababis.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz są dopuszczone do obrotu wg przepisów polskiego prawa.
6. Nabywca może kontaktować się ze sklepem internetowym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] , pocztą , pisemnie na adres: Saba Bis Wanio Sławomir, 63-800 Gostyń, ul. 1 Maja 12 a także telefonicznie pod numerem tel:65 5727264 lub 65 5727265 ( koszt impulsu zgodnie z taryfą operatora) w godz. 9.30-18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku i w sobotę od 9.00 do 13.00

7. Firma Saba bis dokłada wszelkich starań aby dostępność towarów zgadzała się ze stanem faktycznym , natomiast w przypadku jakichkolwiek braków Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego a w przypadku dokonania wpłaty przez Kupującego zwróci mu niezwłocznie w/w wpłatę na konto z którego wpłata została wysłana.

8.W celu korzystania ze sklepu , Klient powinien posiadać : urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne , dostęp do internetu , adres poczty email.
9.W sklepie wykorzystywane są informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Szczegółowe informacje na temat plików Cookies umieszczone są na stronie internetowej sklepu , zakładka: „Polityka Prywatności”

B. TRANSAKCJA i Prawo odstąpienia od umowy


1.Zamówienia w sklepie internetowym
sababis.pl można składać:
- za pośrednictwem strony internetowej
www.sababis.pl przez całą dobę, zarówno bez konieczności logowania jak i po założeniu „ Konta klienta” przez powyższe konto.
- telefonicznie pod numerem: 655727264 , 655727265 ( koszt impulsu zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze od poniedziałku do piątku 9.30-18 oraz w sobotę 9-13.

2.Procedura składania zamówienia wygląda następująco:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- wybór formy dostawy i płatności

- podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, lub formularza dostawy

- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

- wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta

- zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniemświąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

3.Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

- opis produktu ( np. ilość, kolor, model)

- jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy między innymi płatności i dostawy

- sposób płatności

- informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

- informacja o prawie do rękojmi

- wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

4.Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Konsument aby doszło do zawarcia umowy, przesyła do Sprzedawcy oświadczenie o woli zawarcia umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail sklepu o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

6. Zamówienie jest realizowane , o ile w fazie składania zamówienia produkty są dostępne w magazynach Naszego sklepu ( np.: może zdarzyć się sytuacja w której jedna lub więcej osób kupi ten sam towar a jego ilość jest niewystarczająca dla wszystkich klientów , zamówienia w tej sytuacji realizujemy według kolejności ich składania). O każdym fakcie rozbieżności stanów pomiędzy stroną internetową a stanem faktycznym klient zostanie niezwłocznie powiadomiony na adres e-mail z którego przysłano zamówienie.
7. Potwierdzenie na trwałym nośniku istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z regulaminem sklepu i wzorem formularza odstąpienia od umowy Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki z towarem wydruku faktury VAT.

8. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. Z 2014r poz. 827) nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – za datę dostarczenia towaru uważa się wejście w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
9. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem w szczególności formularza który znajduje się na stronie sklepu (można także na innym) i wysłanie dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość :
a. wiadomością e-mail na adres :
[email protected]
b. pocztą w formie pisemnej na adres: SABA BIS Wanio Sławomir , 63-800 Gostyń, ul. 1 Maja 12

10. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy , na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

11. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego .
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru ( będą Państwo musieli zapłacić za wysyłkę towaru do Sprzedawcy).
c) kosztów zwrotu rzeczy , jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać z zwykłym trybie odesłane pocztą . Jednocześnie sprzedawca informuje że koszty te w zależności od różnych parametrów ( wielkość , ciężar , wybrany przewoźnik itp.) mogą szacunkowo wynieść od 20 do 250 zł.

12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie 8 (ósmym) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
k) zawartej w drodze aukcji publicznej.
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar do sprzedawcy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres: SABA BIS Wanio Sławomir, 63-800 Gostyń , ul. 1 Maja 12. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób dostarczenia towaru żeby dotarł on do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
15. Zwracany towar musi być kompletny, wraz z wszystkimi wydanymi akcesoriami i elementami stanowiącymi jego integralną część , w szczególności elementami zawierającymi znaki identyfikujące rzecz ( np. mającymi numery seryjne), nie może
nosić śladów użytkowania poza śladami spowodowanymi sprawdzeniem cech , charakteru i funkcji urządzenia oraz musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami w czasie transportu.

16. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, poza kosztami poniesionymi przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

17. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

18. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

19. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy , Sprzedawcamoże dochodzić odszkodowania w zakresie obowiązujących przepisów prawa ( w tym przypadku konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy).

C. PŁATNOŚĆ

1.W sklepie sababis.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) przelew na konto bankowe Sprzedającego- przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego sababis.pl. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia i wpłynięciu zapłaty na konto sababis.pl
b) płatność za pobraniem- wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania . Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia.
c) płatność przez PayByNet - szybkie przelewy/ płatności internetowe bezpośrednio na rachunek sklepu .Transakcje wspólnie z bankami uczestniczącymi w usłudze obsługuje Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. - Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia i wpłynięciu zapłaty na konto.
d) płatność w systemie ratalnym.-
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia i po akceptacji wniosku kredytowego przez Bank.
e) płatność w kasie
- przy odbiorze w siedzibie firmy

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub poinformowanie Sprzedającego przez Bank o akceptacji wniosku kredytowego złożonego przez Kupującego ( w przypadku płatności w systemie ratalnym).

D. DOSTAWA

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

2. Dostawa towaru może być realizowana na kilka sposobów:
a)
firmą kurierską : koszt dostawy uzależniony od rodzaju towaru, ilości, wielkości, ciężaru -podany przy każdym towarze indywidualnie.
b)
pocztą polską (do wartości 500,00zł i max. wymiarów przesyłki 40x30x30 cm ): koszt dostawy uzależniony od rodzaju towaru, ilości, wielkości, ciężaru -podany przy każdym towarze indywidualnie.
c)
odbiór własny - w siedzibie firmy SABA BIS , 63-800 Gostyń, ul.1 Maja 12 : koszt dostawy 0,00 zł

3. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia i formy płatności. Sklep wysyła towar natychmiast:

-w momencie zaksięgowania przelewu ( płatność przelewem)

- w chwili potwierdzenia zamówienia ( płatność za pobraniem)

- w momencie powiadomienia przez Bank o możliwości wysłania towaru ( sprzedaż ratalna)
- w momencie zapłaty w kasie firmy ( odbiór osobisty)

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu.
6. W przypadku towarów których nie ma na stanie a Kupujący w porozumieniu ze Sprzedawcą zdecydował się je zamówić, maksymalny termin dostawy to 21 dni . Po upływie tego terminu klient może odstąpić od umowy.
7. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go nie otrzyma.
8. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan przesyłki a w razie stwierdzenia jej uszkodzenia ,sprawdzenia również stanu towaru w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier). Jest to tylko zalecenie a nie wymóg.

E. GWARANCJA

1. Sklep sababis.pl ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
2. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym
sababis.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (gwaranta).
3. Towar jest dostarczany do klienta w oryginalnym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją którą sprzedawca otrzymał od Gwaranta a w szczególności : instrukcją obsługi , kartą gwarancyjną ( w wersji papierowej lub elektronicznej) jak również z dowodem zakupu.

4. Oświadczenie gwarancyjne ( karta gwarancyjna) zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub firmy która jest jego przedstawicielem w Polsce, czas trwania gwarancji, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentówWykaz autoryzowanych serwisów znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub stronie internetowej Gwaranta.

F. REKLAMACJE

Kupujący w trakcie użytkowania sprzętu może korzystać z dwóch sposobów reklamacji:

1) Gwarancja producenta (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). Jeżeli Kupujący stwierdzi usterki techniczne, zgłaszana jest i przeprowadzana bezpośrednio u producenta produktu , w serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej bądź coraz częściej na stronie internetowej producenta. Warunki gwarancji określone przez producenta zawarte są w druku karty gwarancyjnej bądź na stronie internetowej producenta. Jest to bardzo wygodna i co do zasady szybka procedura. W razie jakichkolwiek problemów ze zgłoszeniem bądź uzyskaniem danych kontaktowych serwisu, sklep oczywiście służy pomocą.
2)
Reklamacja z tytułu rękojmi za wady (przeprowadzana przez sklep) podstawa prawna – Kodeks cywilny.Produkty oferowane w sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Jeżeli klient chce skorzystać z tej formy reklamacji prosimy o :
a) Wysłanie pisma określającego na czym zdaniem Klienta polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe, poprzez następujące kanały komunikacji na odległość:
- pocztą na adres: SABA BIS Wanio Sławomir, ul.1 Maja 12, 63-800 Gostyń.
- na adres mailowy :
[email protected]
- telefonicznie dzwoniąc pod numer : 65 5727264 65 5727265 ( koszt jednego impulsu według taryfy operatora)
b) Po otrzymaniu takiej reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się Klientem i przekaże sposób postępowania w tym konkretnym przypadku.
c) Jeżeli po skontaktowaniu się Sprzedawcy z Klientem wystąpi potrzeba wysłania sprzętu, powinien być on zapakowany w opakowanie zapobiegające uszkodzeniom w trakcie transportu. Towar powinien być wysłany wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz z odpowiednimi dokumentami potrzebnymi do załatwienia reklamacji na adres : SABA BIS Wanio Sławomir, 63-800 Gostyń , ul.1 Maja 12 , albo na inny adres podany przez Sprzedawcę.
d) Sprzedający poinformuje Kupującego o rozpatrzeniu jego reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta (ewentualnie otrzymania sprzętu kiedy wystąpi potrzeba jego wysłania)
. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
e) Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub listownie na adres do korespondencji.
f) Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni ( decyduje data wysłania) uznaje się ją za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny).Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym
sababis.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Kupującego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Informujemy iż zgodnie z zapisami w ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej: Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sklep sababis.pl nie przyjmuje przesyłek wysyłanych w sposób wymagający uiszczenia przez sklep jakichkolwiek opłat przy odbiorze przesyłki , ani przesyłek nie uzgodnionych których nie można zidentyfikować bez otwierania (w tym drugim przypadku prosimy o naklejenie na przesyłkę informacji czego przesyłka ta dotyczy )

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres SABA BIS Wanio Sławomir ul.63-800 Gostyń ul.1 Maja 12, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami ) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez SABA BIS Wanio Sławomir dane osobowe, ich zmianę lub całkowite usunięcie.

7. Powierzone Nam dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych i są zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Zbiór danych jest zarejestrowany w GIODO.

8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient proszony jest do nieumieszczania w witrynie sklepu sababis.pl treści o charakterze bezprawnym.
9. Sklep nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
10. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym sababis.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
11. Zasady polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://www.sababis.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html
12. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej pod adresem :
https://www.sababis.pl/webpage/regulamin-od-25-12-2014-r.html

13.Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności przed postanowieniami regulaminu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

SABA BIS Wanio Sławomir

63-800 Gostyń, ul. 1 Maja 12

Tel. 655727264 , 65727265

[email protected]Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy:

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy( *)/odbioru( *).................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …..................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................

Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić środki ( opcjonalnie) :

............................................................................................................................................................


.............................................................

Data i Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*)- Niepotrzebne skreślić


Witryna stworzona na platformie