Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Kategorie

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM dla transakcji do 24.12.2014 roku

A. WSTĘP

1. Sklep internetowy sababis.pl prowadzony przez firmę SABA BIS Wanio Sławomir z siedzibą w Gostyniu przy ul.1 Maja 12 wpisaną do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Miasta Gostynia pod numerem 3495 NIP 886-001-85-87 tel.65 5727264, 65 5727265 ( koszt impulsu zgodnie z taryfą operatora) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów :AGD, RTV, GSM, Foto, IT, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Ceny wszystkich towarów na stronach sklepu internetowego sababis.pl sącenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych (PLN)

4. Ceny, opisy i zdjęcia towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu sababis.pl, są jedynie informacją handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ofertą taką stają się dopiero w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sababis.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz są dopuszczone do obrotu wg przepisów polskiego prawa.

6. Firma Saba bis dołoży wszelkich starań aby dostępność towarów zgadzała się ze stanem faktycznym , natomiast w przypadku jakichkolwiek braków Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego a w przypadku dokonania wpłaty przez Kupującego zwróci mu w/w wpłatę na konto z którego wpłata została wysłana.

7. W celu korzystania ze sklepu , Klient powinien posiadać : urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne , dostęp do internetu , adres poczty e-mail.


B. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym sababis.pl można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.sababis.pl przez całą dobę , jak również telefonicznie pod numerem: 655727264 , 655727265 ( koszt impulsu zgodnie z taryfą operatora) od poniedziałku do piątku 9.30-18 oraz w sobotę 9-13.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest proszony o podanie prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

3. Zamówienie jest realizowane , o ile w fazie składania zamówienia produkty są dostępne w magazynach Naszego sklepu . Może zdarzyć się sytuacja w której jedna lub więcej osób kupi ten sam towar a jego ilość jest niewystarczająca dla wszystkich klientów. Zamówienia w tej sytuacji realizujemy według kolejności ich składania.

4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.

Zwracany towar musi być kompletny, wraz z wszystkimi wydanymi akcesoriami i elementami stanowiącymi jego integralną część , w szczególności elementami zawierającymi znaki identyfikujące rzecz ( np. mającymi numery seryjne), nie może nosić śladów użytkowania poza śladami spowodowanymi sprawdzeniem cech , charakteru i funkcji urządzenia oraz musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami w czasie transportu .Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Jeżeli nie powiadomiliśmy sklepu o zamiarze zwrotu towaru to w takim przypadku dokumenty zwrotu należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd, sababis.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru, natychmiast do Kupującego zostanie wysłana faktura korygująca. Sklep prosi o czytelne podpisanie i odesłanie dokumentu . Sprzedawca niezwłocznie zwróci Kupującemu należność wynikającą z w/w faktury korygującej .

C. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie sababis.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a) przelew na konto bankowe Sprzedającego- przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego sababis.pl. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i wpłynięciu zapłaty na konto sababis.pl
b) płatność za pobraniem- wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania . Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia.
c) płatność przez PayByNet- szybkie przelewy/ płatności internetowe bezpośrednio na rachunek sklepu .Transakcje wspólnie z bankami uczestniczącymi w usłudze obsługuje Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Przy tej metodzie znacznie skraca się czas pomiędzy wysłaniem przelewu a rozpoczęciem realizacji zamówienia.
d) płatność w systemie ratalnym.
Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się po akceptacji wniosku kredytowego przez Bank.
e) płatność w
kasie- przy odbiorze w siedzibie firmy

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub poinformowanie Sprzedającego przez Bank o akceptacji wniosku kredytowego złożonego przez Kupującego.


D. DOSTAWA

1.Dostawa towaru może być realizowana na kilka sposobów:

a) firmą kurierską : koszt dostawy uzależniony od rodzaju towaru, ilości, wielkości, ciężaru -podany przy każdym towarze indywidualnie.

b) pocztą polską- (do wartości 500,00zł i max. wymiarów przesyłki 40x30x30 cm ) : koszt dostawy uzależniony od rodzaju towaru, ilości, wielkości, ciężaru -podany przy każdym towarze indywidualnie.

c) odbiór własny - w siedzibie firmy SABA BIS , 63-800 Gostyń, ul.1 Maja 12 : koszt dostawy 0,00 zł

2. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia i formy płatności. Sklep wysyła towar natychmiast:

- w momencie zaksięgowania przelewu ( płatność przelewem)

- w chwili potwierdzenia zamówienia ( płatność za pobraniem)

- w momencie powiadomienia przez Bank o możliwości wysłania towaru ( sprzedaż ratalna)

3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

4. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan przesyłki a w razie stwierdzenia jej uszkodzenia ,sprawdzenia również stanu towaru w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier). Jest to tylko zalecenie a nie wymóg. 

E. GWARANCJA

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym sababis.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Towar jest dostarczany do klienta w oryginalnym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją a w szczególności : instrukcją obsługi , kartą gwarancyjną , i dowodem zakupu.

3. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz od indywidualnych warunków gwarancji danego towaru i producenta.

F. REKLAMACJE

1.Kupujący w trakcie użytkowania sprzętu może korzystać z trzech sposobów reklamacji:

a) Gwarancja producenta (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) jeżeli Kupujący stwierdzi usterki techniczne przeprowadzana jest bezpośrednio u producenta produktu , w serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancji określa producent.
b) Niezgodność towaru z umową (procedura przeprowadzana przez sklep) zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). W tym przypadku prosimy o wysłanie pocztą na adres: SABA BIS Wanio Sławomir, ul.1 Maja 12, 63-800 Gostyń. lub na adres mailowy :[email protected] pisma określającego usterkę oraz oczekiwania związane ze sposobem ich załatwienia.

c) Reklamacja z tytułu rękojmi dla Użytkowników będących przedsiębiorcami (procedura przeprowadzana praz sklep). W tym przypadku prosimy o wysłanie pocztą na adres: SABA BIS Wanio Sławomir, ul.1 Maja 12, 63-800 Gostyń lub na adres mailowy:[email protected] pisma dotyczącego rękojmi.

2.Jeżeli wystąpi potrzeba wysłania towaru , powinien być on zapakowany w opakowanie zapobiegające uszkodzeniom w trakcie transportu. Towar powinien być wysłany wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz z odpowiednimi dokumentami potrzebnymi do załatwienia reklamacji na adres : SABA BIS Wanio Sławomir 63-800 Gostyń ul.1 Maja 12.


G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym sababis.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Kupującego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Informujemy iż zgodnie z zapisami w ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej: Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sklep sababis.pl nie przyjmuje przesyłek wysyłanych w sposób wymagający uiszczenia przez sklep jakichkolwiek opłat przy odbiorze przesyłki , ani przesyłek nie uzgodnionych których nie można zidentyfikować bez otwierania (w tym drugim przypadku prosimy o naklejenie na przesyłkę informacji czego przesyłka ta dotyczy )

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres SABA BIS Wanio Sławomir ul.63-800 Gostyń ul.1 Maja 12, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami ) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez SABA BIS Wanio Sławomir dane osobowe, ich zmianę lub całkowite usunięcie.

7. Powierzone Nam dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych i są zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Zbiór danych jest zarejestrowany w GIODO.

8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient proszony jest do nieumieszczania w witrynie sklepu sababis.pl treści o charakterze bezprawnym.

9. Zasady polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.sababis.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

10. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym sababis.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

11. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa , które stosuje się w pierwszej kolejności przed postanowieniami regulaminu.

Witryna stworzona na platformie